Spring til indhold

Institut for Datalogi

Studienævnet

Studienævnet er ansvarlig for bachelor- og kandidatuddannelserne Datalogi,  Informationsteknologi, Interaktionsdesign, Software, Datavidenskab og machine learning, Computer Science (IT) samt Digitalisering og Applikationsudvikling.

Studienævnet har ansvaret for studieordninger, studievejledning, kvalitetssikring samt behandling af ansøgninger om merit og dispensationer.

Studienævnet består af følgende valgte medlemmer:

Videnskabelige medarbejdere

  • Lone Leth Thomsen (formand)
  • Anders Rysholt Bruun
  • Hans Hüttel
  • Tem Frank Andersen
  • Danny Bøgsted Poulsen


Studenterrepræsentanter

  • Jakob Topholt Jensen, SW6 (næstformand)
  • Arthur August Osnes Gottlieb SW8
  • Christian Midjord Holfelt IxD8
  • Oliver Viller Nielsen DAT4
  • Peter Simon Wallace Dunlop (SW2-KBH)

Du kan finde mødeplaner, dagsordener og referater fra møderne.

Kontakt studienævnet

For spørgsmål af generel karakter, kontakt venligst:

Studienævnssekretær
Mette Kaufmann Andersen
Værelse 0.2.22
Telefon 9940 7229
Mail: dsn@cs.aau.dk

For spørgsmål om merit, dispensationer og udarbejdelse af individuelle studieplaner kontakt venligst:

Studienævnssekretær
Ulla Øland
Lokale 0.2.18
Telefon: 9940 8854
Mail: cs-sn@cs.aau.dk