Spring til indhold

Om HCC

Forskergruppen Human-Centered Computing (HCC) fokuserer på at designe, udvikle og anvende interaktive computerteknologier. Gruppen har en lang tradition for empirisk og løsningsorienteret forskning med fokus på processer, produkter og teori.

Om HCC

Forskergruppen Human-Centered Computing (HCC) fokuserer på at designe, udvikle og anvende interaktive computerteknologier. Gruppen har en lang tradition for empirisk og løsningsorienteret forskning med fokus på processer, produkter og teori.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Forskergruppen Human-Centered Computing (HCC) fokuserer på at designe, udvikle og anvende interaktive computerteknologier. Gruppen har en lang tradition for empirisk og løsningsorienteret forskning med fokus på processer, produkter og teori.

Den procesorienterede tilgang bidrager til at skabe metodisk viden om agil udvikling, design, evaluering og innovering af interaktive systemer. Den bidrager ligeledes til at skabe viden om de særlige forhold, der gør sig gældende for interaktive systemer og deres anvendelser i forbindelse med arbejde, fritid, og i organisationer, teams og andre sociale sammenhænge. Den vidensteoretiske interesse ligger inden for innovation, design, evaluering og anvendelse af interaktive systemer i praksis.

Forskningstilgang

HCC-gruppens tilgang indebærer et stærkt element af empirisk forskning, der involverer mennesker, hvad enten det drejer sig om individuelle brugere eller softwareudviklere, grupper af brugere og teams af udviklere, eller om der er tale om anvendelse og udvikling i en større social eller organisatorisk kontekst. En del af den empiriske forskning er eksperimentel i form af design, konstruktion og undersøgelse af interaktive prototyper med henblik på at udforske og løse specifikke problemer. Et andet aspekt er handlingsorienteret og rettet mod digitalisering og softwareudvikling, hvilke ofte sker i tæt samarbejde med virksomheder med henblik på at forbedre deres arbejdsgange.

Forskningsaktiviteter

HCC-gruppen udfører forskningsaktiviteter inden for tre hovedområder: interaktionsdesign, brugerstudier og systemudvikling.

Interaktionsdesign

Forskningsområdet interaktionsdesign er primært designorienteret. Det beskæftiger sig med design af probes?, prototyper og produkter, der kan være både digitale og fysiske, samt med specifikke designs af interaktive produkter til at understøtte menneskers kommunikation og udførelse af aktiviteter både i hverdagen og i arbejdslivet.

Brugerstudier

Forskningsområdet brugerstudier er i høj grad empirisk og beskæftiger sig med at forstå, hvordan teknologier bør designes eller implementeres. Empiriske undersøgelser udføres gennem longitudinelle implementeringer i den virkelige verden eller kontrollerede eksperimenter (i et usability-laboratorium).

Systemudvikling

Forskningen i systemudvikling søger at forstå, designe og forbedre udviklingsprocesser, herunder softwareudviklingsprocesser. Dette inkluderer organisatorisk praksis inden for agil udvikling eller UX-integration. Det omfatter derudover forskning på området for designs, der gennem anvendelse af teknologi udfordrer sociale normer og gældende antagelser og praksis.

Aktuelle strategiske temaer

HCC-gruppen arbejder i øjeblikket strategisk med to centrale forskningsområder: digitalisering og menneskecentreret kunstig intelligens (AI).

Digitalisering fokuserer på forskning, der handler om, hvordan digitale teknologier udvikles og bruges i virksomheder og offentlige organisationer, i byer og i samfundet som helhed. Vi anvender empiriske, kvalitative forskningstilgange, når vi studerer digitalisering, og vi studerer og støtter både offentlige og private virksomheder i digitaliseringstiltag, der kan transformere deres produkter, tjenester og organisationer.

Menneskecentreret AI fokuserer på design og evaluering af teknologier, der integrerer AI eller maskinlæringskomponenter. En sådan integration har indflydelse både på, hvordan brugere interagerer med digital teknologi, og på hvordan udviklere bør designe digital teknologi. Mere specifikt arbejder HCC-gruppen med aspekter af kollaborativ AI, fairness i AI-algoritmer og forklarlig AI inden for menneskecentreret AI.

Mål for bæredygtig udvikling

Flere af HCC's projekter og aktiviteter omhandler udfordringer, der direkte eller indirekte er relateret til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling herunder Verdensmål 3: Sundhed og trivsel, Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion og Verdensmål 13: Klimaindsats.

Hvem vi arbejder med

HCC-gruppen arbejder tæt sammen med industrien og andre eksterne partnere, såsom kommuner og halvoffentlige virksomheder.

Internationalt og nationalt forskningssamarbejde er ligeledes fortsat væsentligt for gruppen, og der er etableret flere længerevarende samarbejder.

Eksterne partnere

Blandt andre: Adapt A/S, B&O, EnergiNord, Hardi, LEGO, Mjølner Informatik, Microsoft Research, Nilfisk, Nordjyllands Trafikselskab, Soundfocus, Systematic Software Engineering, Vestas Wind Systems, Volkswagen Corporate Research, Yilu (Lufthansa), Aalborg Universitetshospital og Aalborg Kommune.