Spring til indhold
Forside

Institut for Datalogi

Samarbejde

Et tæt samarbejde med industrien har altid været vigtigt for forskere og studerende på Institut for Datalogi. I årenes løb har vi med succes bygget bro mellem universitetet og den omkringliggende verden og etableret samarbejde med partnere fra både det offentlige og private erhvervsliv.

Institut for Datalogi

Samarbejde

Et tæt samarbejde med industrien har altid været vigtigt for forskere og studerende på Institut for Datalogi. I årenes løb har vi med succes bygget bro mellem universitetet og den omkringliggende verden og etableret samarbejde med partnere fra både det offentlige og private erhvervsliv.

På Institut for Datalogi vægter vi samarbejde med det omkringliggende samfund meget højt.

Vores forskere er involveret i et stort antal forskningssamarbejder med eksterne partnere og er repræsenteret i eksterne bestyrelser og komitéer på regionalt, nationalt og internationalt plan.

Vores studerende er nogle af de mest efterspurgte samarbejdspartnere. Hvert år samarbejder studerende fra instituttet med virksomheder og offentlige institutioner som en del af deres uddannelse. De studerende har en høj faglig ekspertise inden for deres fag og en bred vifte af generelle kompetencer oparbejdet i forbindelse med gruppe- og projektarbejde. De mest almindelige samarbejdsaktiviteter er projektsamarbejde eller praktikophold for studerende.

HVORFOR SAMARBEJDE MED OS?

Ønsker du at udvikle din virksomhed og få andre øjne på de udfordringer, som I står over for? Forskningssamarbejde og samarbejde med studerende kan være en god måde at gøre det på.

Når du samarbejder med os, får du adgang til en stor mængde viden og hjælp til test og måling. 

Hvis du for eksempel søger hjælp til at løse forsknings- og udviklingsopgaver, der kræver den tyngde, der kendetegner den akademiske verden, så vil du kunne ansætte en ph.d.-studerende fra AAU.

Vi tager initiativ til, støtter og koordinerer de samarbejdsaktiviteter, der sikrer det rette match mellem virksomheden og forskerne eller de studerende, inden samarbejdet begynder.